Tel. kom.: 602 317 648

Beton

Wysoka jakość i wytrzymałość

beton nawierzchniowy

Beton firmy Budet

 • węzły betoniarskie o wydajności 250 m3/h,
 • betonomieszarki i pompy do betonu,
 • system grzania betonu
producent betonu

Oferta betonów to:

 • Beton towarowy w klasach wytrzymałości od C8/10 do C50/60
 • Betony posadzkowe bez włókien lub z dodatkiem włókien (stalowych, kopolimerowych, polipropylenowych)
 • Betony posadzkowe bezspoinowe
 • Betony Nawierzchniowe/ Drogowe
 • Mostowe
 • Samozagęszczalne SCC
 • Architektoniczne
 • Wodoszczelne W8, W10, W12
 • Kontraktorowe
 • Fibrobetony
 • Stabilizacje
 • Podsypki cementowo-piaskowe
 • Zaprawy murarskie M5 do M20
 • Wyroby recepturowe
 • Betony wałowane RCC
 • Betony jamiste
 • Mieszanki popiołowo-cementowe do wypełniania kanałów

Cement

W naszej ofercie znajdą Państwo najwyższej jakości cement

Cement


 • CEM I 42,5 R/N
 • CEM II B-S 32,5/ 42,5 N
 • CEM III 42,5 N
cement towarowy

Prefabrykaty betonowe

Szeroka paleta prefabrykatów

beton posadzkowy

Prefabrykaty betonowe

Prefabrykaty firmy Budet :

 • Bloczki betonowe 38 x 24 x 12 kl. wytrzymałości 15 MPa
 • Bloczki betonowe 38 x 24 x 12 kl. wytrzymałości 20 MPa ( na zamówienie)
 • Bloczki betonowe 38 x 24 x 12 kl. wytrzymałości 25 MPa ( na zamówienie)
 • Nadproża L-19 ( od 120 cm do 270 cm moduł co 30 cm)
Top