Tel. kom.: 602 317 648

Własne laboratorium

Projektowanie mieszanek betonowych zgodnie z wymaganiami lub specyfikacją

beton nawierzchniowy

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom naszych klientów oraz chęciom podwyższania jakości oferowanych przez nas produktów. Stworzyliśmy własne laboratorium betonu.

Dodatkowo świadczymy usługi z zakresu projektowania mieszanek betonowych dla naszych klientów.

Posiadamy własne laboratorium do badania właściwości betonu. Jesteśmy w stanie zaoferować Państwu :

  • Pobieranie próbek mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-1
  • Badanie konsystencji mieszanki betonowej – metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2
  • Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej metodą ciśnieniową wg PN-EN 12350-7
  • Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie (w zakresie do 5000 kN) wg PN-EN 12390-3, PN-EN  12504-1
  • Oznaczanie gęstości objętościowej betonu wg PN-EN 12390-7
  • Oznaczanie nasiąkliwości betonu wg PN-88/B-06250
Top