Tel. kom.: 602 317 648
BETON TOWAROWY W WARUNKACH OBNIŻONYCH TEMPERATUR – DOMIESZKI „PRZECIWMROZOWE”

BETON TOWAROWY W WARUN...

Okres obniżonych temperatur to okres, w którym w ciągu trzech kolejnych lub więcej dni spełnion...

Top